A texty v jiném jazyce? Přeložte si je kliknutím na vlaječku.
Translate the texts and pages through the Translator !

1) Click on the flag.

2) or choose language below

Novinky

květen 2016 Terorie Vodum byla publikována na Wikipedii, nevyhověla požadavkům Wikipedie a byla smazána. Kopie původního článku na Wikipedii je zde.
duben 2016 Kniha dorazila v rámci povinných výtisků do zákonem daných knihoven. Kniha je i v muzejní knihovně v Jindřichově Hradci.
září 2015 Kniha se nabízí v e-shop vydavatele a dorazila do městské knihovny v Jindřichově Hradci.
2. 8 2015 Kniha se nabízela na porcinkuli v J. Hradci na stánku vydavatelství EPIKA, viz foto na webu nakladatele. červenec 2015 Kniha vyšla v nakladatelství EPIKA.
Nejčtenějších 30 článků a stránek
z celkem asi 52 + 34 publikovaných

Stavby tvořící geometrické obrazce

geometrieJako první jsem našel blog Libora Čermáka. Mapy k němu autor nazval „Geometrie v Praze„. Postavit stavby do geometrie na tak malém místě není tak složité, v blogu se dočteme, že císař řekl, že to tu má vypadat, jako nějaký Nový Jeruzalém, tak stavitel vylezl na kopec a navrhl místa pro stavby. Nějaká  směrnice EIA císaře nezajímala.
Washington byl postaven také podle geometrie a údajně má Bílý dům připomínat chrám Šalamouna. Proto se možná staví nová hlavní města, aby stavitelé a architekti do jejich geometrie něco zakódovali. Největší města států bývají již pro tyto účely „zmařená“. Nové hlavní město Brasília si postavila Brazílie (v době stavby se tam natáčel film Muž z Ria s Belmondem). Pomíjím nová hlavní města postavená či určená jako hlavní z důvodů, aby byla ve středu státu (Ankara, Wellington), ale není to také geometrie?

A co geometrický střed území?
Dobře je to popsáno zde. Je totiž více metod.
Pomíjím, že Česká republika nemá zaměřena přesně parcely, tedy se přesně neví, kudy vedou hranice a mají se měnit hranice s Polskem, kde máme něco vracet.
1) Asi nejednoduší je vzít kružítko, udělat kružnici, aby co nejvíce kopírovala hranice území a její střed vyhlásíme za geometrický střed.
2) Další metoda je vytisknout – nakreslit mapu území na tvrdší papír, vystřihnout ji a zkoušet, kde je těžiště a to prohlásíte za geometrický střed. Ovšem určit střed Evropy je tom složité kvůli ostrovům, jaké ostrovy tam zahrnout? Grónsko? Špicberky?
2) A třetí je již matematická, hledat bod, který bude mít co největší vzdálenost od hranic. Matematiku můžeme nahradit metodou pokus – omyl. Určíme bod a měříme od něho vzdálenost ke hranicím území a pokud může být ještě delší posuneme bod.
Geometrický střed Čech má být zde jižně pod Prahou u Sázavy.

Ale hledám spíše geometrii v krajině, používá se pojem geomancie, geomantie či posvátná geometrie, ley lines.

Něco takového, jako je zde, kde autorka chtěla spojit čarou aspoň 3 kapličky, mohyly.
Konečně jsme našel tento blog plný geometrie. Akorát působí nepříjemně tmavě a je dost špatně čitelný. A jsou tam vyjmenované teorie, proč takto geometricky stavby vznikly. Doplňuji, žádní mimozemšťané, žádná vyspělost našich předků, ale inteligentní voda, který se na krajinu dívala a dívá seshora.
Možná by bylo zajímavé si ujasnit, kde ty obrazce jsou. Proč někde jsou a někde ne.

Literatura
Geomancie a integrální kultura

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Co je víra, co je pravda?

Pokud byste uvěřili ve vodu či v pojem vodum, nikomu tím neublížíte. Náboženskou víru doprovází celé dějiny lidstva jen násilí a smrt, náboženství potřebují jen lidé, na rozdíl od jiných živočichů, aby zakryli svou špatnost.
Ve víře ve vodu jste nesmrtelní, můžete být čímkoliv na Zemi, můžete putovat vesmírem.
A pokládat někomu otázku, zda věří ve vodu či vodum? Pak byste museli nejprve říci, co je pravda.

Jak získat knihu

obalka-predni.jpg obalka-zadni.jpg


Obsah knihy najdete na webu
Kniha vyšla na konci července 2015.
Knihu si může půjčit v knihovnách, které archivují povinné výtisky.
Možná dám někdy na tento web knihu jako e-book.

Twitter VodumCz