A texty v jiném jazyce? Přeložte si je kliknutím na vlaječku.
Translate the texts and pages through the Translator !

1) Click on the flag.

2) or choose language below

Novinky

květen 2016 Terorie Vodum byla publikována na Wikipedii, nevyhověla požadavkům Wikipedie a byla smazána. Kopie původního článku na Wikipedii je zde.
duben 2016 Kniha dorazila v rámci povinných výtisků do zákonem daných knihoven. Kniha je i v muzejní knihovně v Jindřichově Hradci.
září 2015 Kniha se nabízí v e-shop vydavatele a dorazila do městské knihovny v Jindřichově Hradci.
2. 8 2015 Kniha se nabízela na porcinkuli v J. Hradci na stánku vydavatelství EPIKA, viz foto na webu nakladatele. červenec 2015 Kniha vyšla v nakladatelství EPIKA.
Nejčtenějších 30 článků a stránek
z celkem asi 52 + 34 publikovaných

Žralok ucítí kořist až na 5km

Co přenáší žralokovi informaci o kořisti na 5 km? Voda prouděním či vibracemi určitě ne? Pes ucítí člověka na větší vzdálenost, ale pouze když vane vítr.

Jediné vysvětlení je inteligentní voda. A jak to žralokovi voda přenáší? Tak na to lidé nemají dostatečné IQ.

Přemýšlení o vodě a světle

Bílé světlo se skládá z různých barev, mnoha barev. Tyto barvy obsahují informaci. Informaci nese i duha, obvykle rozpoznáme 7 barev duhy. Duha obsahuje všechny barvy, my vidíme hlavně jen těch 7 barev.
Malou duhu může tvořit i obyčejná malá kapička vody, určitě jste viděli zářit kapičku vody na nějaké rostlině.
Kolik informace může být v takové kapičce?
A kolik informace je ve vodopádu, ve velké řece? Ale my tu informaci neumíme přečíst. A tak voda kolem nás přenáší informace a předává ji všem, přírodě, živočichům.

Jen lidé jsou vodní analfabeti.

Vaše kráva se napila z naší louže

Nebo také „Vaše kráva šlápla do našeho hovna“. Když se na to podíváme z hlediska vody, tak nejen krávy, ale i lidé pijí stejnou vodu. Ačkoliv nemusí být příbuzní, jsou příbuzní tou vodou, „DNA vody“ mají stejné, mohou mít stejné vlastnosti.

Když se vrací lososi do míst tření, tak nejprve ho vede oceánem kompas, a když se přiblíží k ústí své řeky, může ji poznat podle vůně a chuti vody.
Mají lidé také v paměti vodu, kterou dříve někde pili (se stejné louže), poznají ji, když se vrací to míst, kde dříve žili? Unavení poutníci prosili místní o vodu. Nemuselo to být jen kvůli žízni, ale že poutník mohl poznat svou vodu, poznat, že už je doma.

Vatikánská tajná knihovna

Má obsahovat 35 000 svazků a má mít 85 km regálů. Vychází tam 1 svazek na 2,5 m.

Mezi jiným by tam mělo být zbylých 30-50 evangelií, které nevyhovovali církvi,
Tomáše, Máří Magdaleny, Jidáše, atd.
Kolik by měl nový zákon pak stránek?

Vatikánská tajná knihovna je podzemí. Sídlí v podzemí Vatikánu ďábel, který ve skutečností řídí církev.? Známý exorcista Gabriele Amorth (1925-2016) se prý pokoušel ďábla z podzemí Vatikánu Vatikánu vymýtit. Možná Amorth hledal ďábla chybně v podzemí, když byl ďábel spíše ve vyšších patrech (volně citováno z časopisu Epocha14/2021, str. 39).

Paměť v mozku?

V časopise Magazín záhad 2000, 11/2020 se v článku Muž s dutou hlavou píše, že britský biolog Rupert Sheldrakle (je na české Wikipedii) tvrdí, že mozek není skladištěm vzpomínek, ale jakýmsi radiovým přijímaček naladěným na minulost.
My, co známe pojem Vodum, víme, že vzpomínky jsou ukryté ve vodě, ze které je čerpáme a kam je ukládáme. je potřeba připomenout, že nejde o obyčejnou vodu, typů vody je více.
Ve stejném časopisu 4/2020 se v článku Tajuplný vodní svět píše, že planeta (GJ 1214b) by mohla být celá zaplavena vodou. Ale nejde samozřejmě o nám známou vodu, má to být třeba supratekutá voda (co teče bez tření, tedy by od pramene doslova proletěla korytem do moře a všude by tak bylo sucho, viz supravodivé hélium), nebo horký led (ale ne ten z octanu sodného používaného v ohřívacích polštářcích).

Konec světa 999?

Ježíš měl zemřít někdy v 33 letech, tedy někdy kolem roku 33. Když se měl za 1 000 let vrátit na Zemi a soudit lidstvo, tak by to mělo být kolem roku 1 033. Proč se již roku 999 Evropa modlila a samozřejmě se modlili i církevní hodnostáři včetně papeže Silvestra II., viz Wikipedie., mi není jasné. V časopise Magazín záhad 2000 4/2020 čtu , že tento papež byl odpůrci označen za mistra magických umění a že o něm odpůrci tvrdili, že je ve spolku s ďáblem.
Církev se bála, že se Ježíš vrátí a bude je soudit? Proč se církev bála, že by se Ježíš mohl vrátit, když na víře v Ježíše a na víře andělského nebe byla jejich církev postavená?
V roce 1033, kdy mělo uplynout 1 00 let od Ježíšovy smrti, byl papežem Benedikt IX. Podle Wikipedie homosexuál, který se dostal do funkce na základě nepotismu, oba jeho předchůdci byli jeho strýcové, tedy rodina se držela na papežově trůnu od roku 1024 – 1044, celých 20 let.
Církev se po roce 1 000 bála každého nějakého možného data, bála se roku 1 033, bála se roku 1 666 (666 je symbol bestie). Proč se bála?
Pokud bude konec světa, tak nejspíše svět zničí samo lidstvo. A pokud existuje Bůh, tak se na to může jen s hrůzou dívat.
A co konec světa, kdy svět pozvolna zaplaví voda, potopu světa znají snad všechna náboženství. A bude opět nějaký Noe, co se zachrání? Asi těžko, proč by si voda nechala lidmi opět zničit Zemi? Voda se bude slunit, nechat se kolébat, hnát větrem a Měsícem.

Nebe, peklo, ráj

Pokud umíráte, nerezignujte na vzdělání. Po smrti se bude z vody ve vašem těle tvořit něco nového. A předtím absolvujete něco jako přijímací pohovor. A na jeho základě se rozhodne, co s vaší vodou.
Zda voda skončí někde v zemi, kde budete mít možnost nějaké „rekvalifikace“ (co bychom mohli nábožensky nazvat „peklo“) či skončí mezi nějakou špinavou vodou, která se bude muset nejdříve vyčistit technicky (třeba od návykových látek = cigarety, alkohol, drogy, …) pak psychicky (od nenávisti, násilí…).
Nebo zda se voda vypaří, tím se očistí, vyletí a bude si moci sama najít své uplatnění (a máme tu vlastně náboženský „očistec“ a pak náboženské „nebe“).
Nebo vám vodum přidělí nějaké využití samo (že by to mohl být náboženský „ráj“?).
A pokud jste něco dobře dělali, uměli, tak se to neztratí, můžete v tom pokračovat v rámci reinkarnace v novém těle, či obecně jako živočich v jiném těle. A tak se může objevit nový vynálezce, umělec, který využije toho, co jste znali a třeba nestačili rozvinout.

Atlas rampouchů

Když se vědci na univerzitě Toronto nudí, tak vymyslí třeba Atlas rampouchů.
Na obrázku je typický krápník, víte, proč je krápník hrbolatý=zvlněný?
A víte, že krápník může růst odspodu?
Žraloci ročně zabíjí asi 5 lidí, viz článek, rampouchy ročně zabijí desítky lidí.

Mrtvé moře a mrtvá voda

V Mrtvém moři v Izraeli je i mrtvá voda. Pokud vodu z Mrtvého moře vypijete, řádově v litrech, můžete se tím zabít. Slaná voda je více vodivá, a když se dostane do krve, naruší elektrolytickou rovnováhu a přestane vám fungovat dost věcí v těle. Třeba srdce, svaly, Jako by vám v bytě vzniklo pár krátkých spojení a vypadlo pár jističů.

Zvětšujeme se i my?

Podle vědců se vesmír rozpíná. Ale my jsme také součást vesmíru. Rozepíná se ve vesmíru úplně vše, tedy i Země a  vše na ní včetně lidí?
Vesmír je relativní, vše se v něm mění, jinými slovy, nic není absolutní, pevné stabilní. To nám řekl před více než 100 lety Einstein.

O existenci relativní rychlosti již nikdo nepochybuje. Každý si vyzkoušel jízdu ve vlaku, let v letadle. Okolní předměty i lidé se vzhledem k vám nepohybovali. A přece jste se pohybovali vysokou rychlostí v desítkách či stovkách kilometrů za hodinu.  
Země se točí kolem své osy, vlak i letadlo se točí se Zemí, a pohybujeme se v otáčení rychlostí 1 670 kilometrů za hodinu (2 × π × 6378 km) = 464 metrů za sekundu.
Točí se i naše galaxie (rychlost otáčení galaxie se dá také spočítat). Nic z toho si přímo neuvědomujeme, ale umíme to zaznamenat, změřit.
Když se zvětšuje vesmír a vše kolem nás, počínaje atomy, zvětšujeme se i my. Ale zdánlivě jsme  vzhledem k okolí a vesmíru stále stejní. I metr či měřicí přístroje se zvětšují. Velkost, vzdálenost, rychlost, vše je relativní (i rychlost světla je relativní, mění se podle velikosti gravitace, ale tím se nyní nezabýváme). Zatím naše zvětšování neumíme měřit, ale jednou to dokážeme, najdeme něco, co se nezvětšuje a pomocí toho změříme naše zvětšování.
Na měření velikosti by mohlo být použito kosmické záření, energie. Měl by na to stačit Einsteinův vzorec  E=mc2. Pravá část je to co budeme měřit = hmota, rychlost, a změříme to pomocí levé části = energie, záření.
Měly bychom to nechat na vědcích, ti jsou za to placení. Ale uplynulo přes 100 let od Einsteinovy teorie relativity a vědci 100 let nic. Bude muset zase přijít nějaký úředník, co se v práci nudí? Nebo nějaký „důchodce“?

Co je víra, co je pravda?

Pokud byste uvěřili ve vodu či v pojem vodum, nikomu tím neublížíte. Náboženskou víru doprovází celé dějiny lidstva jen násilí a smrt, náboženství potřebují jen lidé, na rozdíl od jiných živočichů, aby zakryli svou špatnost.
Ve víře ve vodu jste nesmrtelní, můžete být čímkoliv na Zemi, můžete putovat vesmírem.
A pokládat někomu otázku, zda věří ve vodu či vodum? Pak byste museli nejprve říci, co je pravda.

Jak získat knihu

obalka-predni.jpg obalka-zadni.jpg


Obsah knihy najdete na webu
Kniha vyšla na konci července 2015.
Možná jí získáte v
e-shop na EPIKA.
  Podle své nálady zbylé výtisky knihy časem rozdám či knihu převedu do e-knihy.

Twitter VodumCz